کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نگاه - مترجم: علی اصغر خبره زاده-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

جن زدگان، یا به لفظ صحیح تر «شیاطین» داستان ملتی است که موازین اجتماعی را نمی شناسد، و بدین ترتیب به جای این که خود را نجات دهد، نابود می سازد.

شیاطین همیشه در جسم آن قربانی که در آن حلول کرده اند باقی نمی مانند. خدا بیدار است و روزی خواهد رسید که این انبوه در هم شوریدۀ شیاطین در هم رانده شوند و در جسم خوک ها حلول کنند، و خوکان دیوانه وار در دریاچه فرو افتند.

هانری تروایا، زندگی و نقد آثار داستایفسکی

در کالبد داستایفسکی، انسانی بزرگتر از آن آدم خودپرست ضعیف النفس آتشی مزاج مغرور، که نویسندگانِ شرح حالِ او تصویر می کنند، وجود داشت: در وجود او مردی زندگی می کرد که می توانست «آلیوشا» را بیافریند، آفریده ای که شاید در تمامی رمانهای جهان، جذاب تر و شیرین تر و نجیب تر و مهربان تر از او نیامده باشد. در کالبد داستایفسکی، انسانی زندگی می کرد که می توانست «بابا زوسیما» را خلق کند، مردی که شبیه اولیاء است.

سامرست موام، دربارۀ رمان و داستان کوتاه


خرید کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)
جستجوی کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان) در گودریدز

معرفی کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان) از نگاه کاربران
ΟμοΠΜάΠمن من ‰ I، II ‡ Ï ‰ Ï »Î¿ÎºÎ» من · ώσÎμι من \"و من، 'ë¶ ... θισÏ\" Î¿Î¹Î¿Ï · Î ± Ï € Î ± ÎμÎ'ÏŽ Î »من ίγÎμÏ E،، ë¶، Î ± λ من »من» Î ± νÎβΠ± Î »Î ± من\" من ± Ï € من \"من ‰ Î¼Î¬Ï به عنوان خوانده شده ÏƒÏ Î ± Î ± Î E | ¬ ‰ Ï Î¯Î³Î ± όγιΠ± Î ± من ... من \"من\" من Î ± Î ± ‰ σάζ من \"Î²Î¯Î½Ï ® ± ÎμÎ¼Ï € £ γάμÏ. Î Î¿Î¼Î¯Î¶Ï ‰ Ï Ï ‰ € من، \"Î¤ÏŒÏ Î ± کنم من € ï» Î¯Î³Î¿ Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï Î®Î½Î¹Î € μική σÎμι اوی | Œ € کنم من · من، Î¯Î½Î¿Î½Ï ± من \"من € ¬ìŠ¤ì- Ï † Î ± Ï € Î ± سانتورینی ± Ï € Î ± Î ± ογισμικό، من. من \"من Î ± کنم من این است که من ‰ من، ¹ οκίνΠ... σκόΠÎμÏÎμ Î ± من\" من · Î ± ‰ Î½Î¬Î³Î½Ï من \"من ‰ من\" من ιμονισμÎÎ½Ï خدمات شهری. Î • من \"من ± Ï € οιοÏ\" ¿Î¼ÎγÎμθόÏ، من \"من ...، Î®Ï · · Î ± من\" من ‰ من \"من ... من ... κνόÏ\" · من \"من ± Î ± Ï ÎœÎ\" از NEOS ¹ ± νάγκΠ± Î ± Ï Î ± کنم من این است که من این است که من IOE ¬ë | ¬ من من، من ... من θμοÏ. Spyrachri ... σικά Ï € کنم من ± όκÎμÎ¹Ï \"Î ± Î ± من\" من من · Î ± من \"من · من، من ± γκόσμιΠ± من، Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"من Î ±، ΜΠمن، ¬ کنم من» Î ± σικό، من \"من € όσο I II € Î ± Ï € Î · من Î¼Î¬Î½Ï ‰ Ï Ï ‰ € من، ... من € Î ¾ ± ‰ من من من من Ï € ¹ Î ± ± پایان ν Î¯ÏƒÏ € Ï ‰ من، من € (.من حزب. ، ιάΠογοι ¹ \"Î ± ¾ Î ± Ï Î²Î¬Ï Î ± من، من\" من όβνΠ± Î Î ± من \"من € 회ì Î | Î¿Î¹Ï Î¿ Ï † Î¯Î¼Î¿Î²Î¹Ï \"من، - ÎμιÎ'ικά Î £ من\" من € 회ì E | ¬ê³ ÎμκνÎμÏ Ï Î¹Î¶Îμ Î ± من،). Οι ° Î¿Î¹Î½Î¿Ï \"ÎμνÎμίÏ، Î'ιάΠογοι Ï € ï» \"ικοÏ، ÎºÎ¿Î¹Î½Ï ‰ Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ½ θÎμο ï »Î¿Î³Î¹ÎºÎ¿Ï Ï € Î¿Ï Î¿Î¼ÎÎ½Î¿Ï ... ¹\" Î ± ‰ ¾ من \"من Î ± Î ± من\" من ‰ Ï ÏƒÎ- κοσμικά -i ® Î · - NEOS ± DOGEUR ± Î ± Î ± من \"من» Î¬ÏƒÏƒÎ¿Î½Ï E | ¬ê³ μιΠ± Ï € ï »من\" من ± οκή Î¹Î³Î¹ÏƒÏ \"¼ من من ... من μών، من من من \"νοικιÎ\"، μÎμÎ¯Ï من \"من ± من\" من ± ÎμνÎ'ιΠ† من من من \"من ... من\" من ± Î³Î½ÏŽÏƒÏ ·. Ï € Î ± Ï ÎγκÎμÎ¹Ï \"من ± من، من پوشه € ιών، Î · من · من\" من ± من \"من ‰ من\" من ± ιμονισμÎÎ½Ï خدمات شهری؛ این است که من ± \"من ... من، من من من ± ± من\" من: پنی Ï ‰ Ï † ± ÎμνÎ'ιΠمن، ¬ ικό \"من، من € این است که من € ï »Î ± Ï € Î پوشه « من »من · θινοίÂ. Οι Î ± Î ± من \"من · من، من νισÏ\" ν μιΠ± Ï € من تو · NEOS ± من \"من Î ± Î Î ± γνώσÏ\" Î ± Ï Ï ‡ € کنم من ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï IOE † من، ¬ ικό \"Î ± Î ± λ من ¿پایان ι â € whÄiuŽh νώÎ'Ï ... νÎμÏ، â € من \"من ± من ... من\" ίσÎμιÏ. \"من ± Ï Î²Î¬Î¶Î¿Î½Ï\" ¿Î½ÎμίÏ، من \"دست بند ... θισÏ\" Î¿Î¹Î¿Ï · Î ± من \"من ± من ... من\" است که من ¿من ± ± ± Ï € Î ± Ï Î¼Î¹ÏƒÎμί، Î ± Ï ... μάζÎμι Î ± Ï € Î ¬ìŠ¤ì- \"من Î ± من ... من\" این است که من \"من ... من، ÎμιμΠζόμÎμÎ½Î¿Ï من ... من € οιοÏ\" من ... من، من ± Ï Î¯Î¼Î¿Î½ÎÏ \" من ... من، Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"قطر Î½Î¹ÎºÎ¿Ï من، من من من ± ± من\" من. Ï ÏŒÎºÎμÎ¹Ï \"Î ± Î ± ΜΠ± Î¸Î¹ÏƒÏ ...\" Î¿Î¹Î¿Ï · Î ± ¹ ξÎμκάθΠΠ± Ï € ï »\" من من \"ίγμÎ، من GVS ογικÎÏ، من € ΠοÎμÎºÏ \"άσÎμιÏ، Î ± کنم من · من ... من Î¹Îºî® Î ± Ï Ï Ï † οÎ'οσÏ\" من Î ± \"من ± ¹ Î ± Ï € άμιΠ»این است که من † ï» Î¿ÏƒÎ¿Ï † ον Î²Î¬Î¸Î¿Ï Ï € Î ± من \"IB Î من \"من Ï Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï Ï Ï Ï\" οικοÎ'ομΠή، سپتامبر · \"ή ½ پنی Ï ‰ من، من · من\" من ... \"من ‰ Ï Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ\" من من من € Î ± γμΠ± من \"من ± Ï € íšŒì ‰ من\" من \"¼ë · من من ± \"من ... من ±. پایان

مشاهده لینک اصلی
رمان Dostoevsky، Demons (اغلب غلط ترجمه The Possessed، به طوری که اشتباه بر جسم به جای موضوع استوار است)، یکی از قدرتمندترین کتابهایش است؛ یک کار سیاسی اجتماعی که در حال بررسی ایده های قرن نوزدهم است (Current DEMONS) در آن زمان در روسیه، به ویژه لیبرالیسم اروپایی و نیهیلیسم، در مقایسه با آنچه که برای داستایوفسکی، ارتدوکس روسیه مهم بود، و به این ترتیب نویسنده به عنوان یک پیشین سولژنیتزین، یک قرن بعد، در زمان خودش بود. در بعضی موارد، رمان به نظر می رسد تقریبا ناپدید شده است، به خصوص در توصیف های رمانتیک شخصیت های اصلی او، اما داستان به تدریج و بی رحمانه شوم و غم انگیز به نظر می رسد، عمق غم و اندوه انسان را از بین می برد و شخصیت فرار از تاریکی نیست. کار قدرتمند و فراموش نشدنی است، روانشناختی درک و نفوذ دارد. یک فصل بحرانی، \"تیکون\"، توسط سانسور به عنوان غیر اخلاقی حذف شد، داستایفسکی مجبور شد کتاب را بدون آن منتشر کند؛ این فصل در این نسخه (ترجمه پاور / ولکوهانسکی) به عنوان یک ضمیمه گنجانده شده است و برای فهم اندیشه و انگیزه شخصیت اصلی Stavrogin بسیار مهم است؛ نه خواندن این است که به اندازه کافی از دست ندهید، اقدامات Stavroginâ به نظر می رسد غیر قابل توضیح و خودسرانه بدون این بینش. این کار بینش هایی را در مورد پیشرفت داستایفسکی به عنوان یک رمان نویس فراهم می کند و یک پیشینی شایسته به شاهکار برجسته ی خود یعنی The Brothers Karamazov است.

مشاهده لینک اصلی
نقل قول مورد علاقه من از شیاطین: \"صرف انرژی من به مطالعه مسأله سازمان اجتماعی جامعه آینده که جایگزین حال حاضر است، من به این نتیجه رسیدم که همه سازندگان سیستم های اجتماعی از زمان های قدیم به ما سال ها رؤیاها، افسانه گران، احمق ها بوده اند که خودشان را مخالفت کرده و دقیقا چیزی از علوم طبیعی و یا حیوانات عجیب و غریب شناخته شده به عنوان انسان نمی دانستند. افلاطون، روسو، فوریه، ستون های آلومینیومی - این احتمالا برای جادوگران مناسب است، اما نه برای جامعه انسانی. اما از آنجایی که شکل اجتماعی آینده در حال حاضر دقیقا لازم است، زمانی که ما در نهایت قصد داریم که عمل کنیم، به این ترتیب که هرگونه تفکر بیشتر در مورد آن را متوقف کنیم، من پیشنهاد می دهم سیستم خود را از سازمان جهانی داشته باشم. ایناهاش! من می خواستم کتاب من را به جمع آوری در خلاصه ترین راه ممکن توضیح دهم؛ اما من میبینم که باید مقداری از توضیحات کلامی را اضافه کنم، و به همین ترتیب تمام توضیحات حداقل 10 شب، بر اساس تعدادی از فصلهای کتاب من، برداشته خواهد شد. علاوه بر این، پیش از زمان اعلام می کنم که سیستم من به پایان نرسیده است. من در داده های خود غرق شدم، و نتیجه گیری من به طور مستقیم با ایده اصلی که از آن آغاز می شود، متناقض است. از آزادی نامحدود شروع می کنم با استبداد نامحدود. با این وجود، افزون بر این، علاوه بر حل من از فرمول اجتماعی، دیگر نمیتواند وجود داشته باشد

مشاهده لینک اصلی
این کتابی است که داستایفسکین عمیقا با مسائل سیاسی و فلسفی برخورد می کند ..

مشاهده لینک اصلی
نقاشی فدور داستایوفسکی از طبیعت بشر بسیار متمایز است که او نمیتواند کسی را در این هنر فراموش کند. همیشه ایده هایی شگفت انگیز و انسانی وجود دارد که نمیتوانند به طور مستقل فکر کنند، ترجیح میدهند به دنبال این مد کورکورانه و کسانی که در نهایت توسط دیگران مورد استفاده قرار می گیرند ... آنها فقط تبدیل به گربه می شوند. \"و شما می دانید که این همه از همان نیمی پخته شدن، آن احساسات می آید. آنها از نظر رئالیسم مجذوب شده اند، بلکه توسط طرف راستای عاطفی سوسیالیسم، توسط یادداشت های مذهبی در آن، به عبارت دیگر، با شعر از آن دست دوم، البته. \"آنها مردان توخالی، مردان از کاغذ، اما متحد، آنها را به یک لانه زنبوردار مختلط یا پیچ و خم مارهای سمی تبدیل شده است. \"من ساخته شده از کاغذ! همه اینها از فلوک گرا تفکر می آید. در آن نیز نفرت وجود دارد. Theyd اولین کسی بود که به شدت ناراحت بود اگر روسیه بتواند به طور ناگهانی اصلاح شود، حتی با توجه به اندیشه های خود، و به طرز خارق العاده ای و خوشحالی تبدیل شد. Theyd هیچ کس نفرت پس از آن، هیچ کس لعنت، هیچ چیز برای پیدا کردن تقصیر با. هیچ چیز در آن وجود ندارد، بلکه تنفر حیوانات عظیم حیوانات برای روسیه است که به بدن آنها خورده است. او که نمی تواند محل خود را در خورشید پیدا کند همیشه تلاش می کند تا کلمه را نابود کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)


 کتاب کوه جادو
 کتاب پدرو پارامو
 کتاب بیگانه
 کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته
 کتاب ایلیاد
 کتاب هملت