کتاب حماسه گیلگمش

اثر ن. ک. ساندرز از انتشارات هیرمند - مترجم: محمد اسماعیل فلزی-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

حماسه‌ی گیلگمش، یادگار کهن ذهن بشری است. از روزگار باستان سرگذشت گیلگمش و انکیدو ذهن بشر را نسل از پی نسل به خود مشغول کرده و به هر سرزمینی که پا گذاشته، مردمی با سلیقه‌های متفاوت به جست‌وجو در آن پرداخته‌اند.

این حماسه، مانند سروده‌های فردوسی مرز نمی‌شناسند و جان آدمی مخاطب اصلی آن است. کندوکاو در مرگ و جاودانگی، دغدغه‌ای است که هر انسان فانی، همچون گیلگمش با آن روبه‌روست.


خرید کتاب حماسه گیلگمش
جستجوی کتاب حماسه گیلگمش در گودریدز

معرفی کتاب حماسه گیلگمش از نگاه کاربران
شبیه داستان های مادربزرگها می مونه خوب و پر معنی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب حماسه گیلگمش


 کتاب آوازهای کولی
 کتاب همه چیز فرو می پاشد
 کتاب بلندی های بادگیر
 کتاب داستان های شگفت انگیز
 کتاب برادران کارامازوف
 کتاب زوربای یونانی