کتاب سروده های جیاکومو لئوپاردی

اثر جیاکومو لئوپاردی از انتشارات تیر - مترجم: فریده مهدوی دامغانی-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

لئوپاردی با درک چیزی از تئوری های لئوپاردیس و تونلی در یک نسخه که هنوز هم به عنوان انگلیسی مدرن اصیل (با لهجه گاه به گاه ایرلندی یا آمریکایی) خوانده می شود، باید شعرهای انتخاب شده برای شاعر ایتالیایی، مخاطبان قدردانی گسترده ای که شایسته آن هستند، برنده شوند. تم های او تغییر پذیری، چشم انداز، عشق است؛ نگرش او، یکی از واقع گرایی نامطلوب در برابر ضرر و زیان انسانی اجتناب ناپذیر است. اما رفتار اشعار، آمالگام منحصر بهفردی از سختی فلسفی و شگفت انگیز است. این شیوه ها به شیوه ای خالص تر و تقریبا بیشتر از دیگران در سنت غربی، این اشعار واقعا همان چیزی است که متی آرنولد از تمام شعر می خواست، انتقاد از زندگی است.


خرید کتاب سروده های جیاکومو لئوپاردی
جستجوی کتاب سروده های جیاکومو لئوپاردی در گودریدز

معرفی کتاب سروده های جیاکومو لئوپاردی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سروده های جیاکومو لئوپاردی


 کتاب آناکارنینا
 کتاب طبل حلبی
 کتاب سرخ و سیاه
 کتاب بودنبروک ها (زوال یک خاندان)
 کتاب ننامیدنی
 کتاب بارتیمیوس کتاب اول