کتاب قصر

اثر فرانتس کافکا از انتشارات ماهی - مترجم: علی اصغر حداد-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

ترجمه شده و با مقدمه ای از مارک هارمندر سال 1922 کافکا ناتمام گذاشت و تا سال 1926، دو سال بعد از مرگش، قلعه داستان غم انگیز مبارزه بی وقفه و غیرمترقبه K با یک قدرت نامناسبی برای دسترسی به قلعه است. ترجمه ی جدید مارک هارمن، دقیق بودن سیطره و تنفس رساله اصلی را به طور ضمنی نشان می دهد که سطح کمدی، انرژی و قدرت بصری که قبلا ناشناخته به خوانندگان انگلیسی زبان است، نشان می دهد.


خرید کتاب قصر
جستجوی کتاب قصر در گودریدز

معرفی کتاب قصر از نگاه کاربران
صادقانه، من ترک کردم.این هم بود، چطور میتونم بگم؟ ... Kafkaesque. اما من بیشتر از خود نویسنده هستم؟ خیر کافکا هم همینطور و فقط به عنوان وسط جمله به من رجوع کرد - فقط بعدا در متن. ظاهرا او از تدیوم فوت کرد. خداحافظ خداحافظی من قبل از کار کافکا متوقف شده بودم. من از سوء تفاهم های آلمان غنی نبودم؟ کشور چک؟ روستاییان و انحرافات جبرانی بوروکراتها با جزئیات روستاییان روبرو میشوند. من شخصیت اصلی را دوست نداشتم من حتی نمیتوانستم K. را تحسین کنم چون خودم را ناراحت نکردم. من فکر میکنم در زمان و مکان نوشتن آن، برای استفاده از قلعه به نحوی ارزشمند بود، و در سورئالیزم، ویژگیهای پررنگ بوروکراسی و دهقانی را نشان داد. ارزش قلعه باید اینجا ارائه دهد و در حال حاضر ارزش توجه مورد نیاز برای خواندن آن نیست. کافکا در کتاب خود دچار سردرگمی شده است.

مشاهده لینک اصلی
K. بعد از پیاده روی طولانی اش خسته شده است، K. فقط فکر می کند که در روستای کوچکی که تنها رسیده است بماند. با این حال، مجوز قلعه نیاز به گذراندن شب دارد. ک. سعی کرد با تظاهر به یک نقشه بردار که توسط شمارا استخدام شده بود، شگفت زده شد، و دولت به کلی تعجب می کرد، قلعه ک. را در دفتر تأیید می کرد، و معاون دو بار برای کمک به او در انجام وظایفش کمک می کرد. صبح، ک. تلاش برای حل این رمز و راز، به ویژه به عنوان آن را تایید او را به سرعت هیچ کار بررسی در روستا مورد نیاز است. اما تمام تلاش های او برای برقراری ارتباط با دولت بی فایده است. ما از پذیرش آن امتناع می کنیم، مقامات او منتظر آزادی اداره خود هستند و ماندن در خیابان. رفتار او شوکه شد علاوه بر روستاییان، که عادت به احترام بیشتری نسبت به این سازمان معتبر دارد و قادر به درک اشتیاق به خراب کردن ارقام قابل احترام برای درخواست ناچیز نیست. اما K. همچنان ادامه دارد و رویکردهای آن را افزایش می دهد. با این حال، تنها قادر به عصبانی شدن با همه افرادی است که به او توصیه می کنند، و تماس هایی که او در پایان به اعتراف نزدیک قلعه می اندیشد، عملکرد دقیق دولت را درک نمی کند و حتی قادر به رسیدن به یک مقام مهم نیست. و هنگامی که یک فرصت کوچک به وقوع می پیوندد، او با رفتار نا مناسب خود مهاجم می شود. در همین حال، قلعه نامه های او را به او می فرستد تا در انجام کارهای تحقیقاتی که او نمی تواند انجام دهد، به او تبریک بگوید ... نگرش ما نسبت به K. تغییر می کند در مورد داستان. در ابتدا، او را در مبارزه علیه نظام متکبر از جانب او حمایت می کند، بر خلاف روستاییان کاملا سرسختانه، مبارزاتش را تحسین می کند. اما پس از آن بسیار سریعتر از او تشکیل می شود، که تلاش هایش بی اثر می ماند، برای هیچ چیز تحریک پذیر نیست. رفتار او سنگین، دردناک و خسته کننده می شود. این رمان ناتمام است، اما من تعجب نکردم که یاد بگیرم که کافکا باید در انتهای داستان کشته شد. او می توانست خواننده خود را همانند راه بکشد. قلعه یک رمان است که نیاز به تمرکز زیادی دارد، اما من فکر می کنم هیچ کس فکر نمی کند کافکا را بخواند تا به هر حال در ساحل آرامش یابد. می توان چندین سطوح پیدا کرد: ارتباط با واقعیت، کافی است که انتقاد از ادارات بسیار سنگین را از دست بدهیم، اما قلعه را می توان به عنوان یک نماد یک ایده دست نیافتنی مشاهده کرد: شادی یا حتی بهشت ​​برای برخی از مفسرانی که معتقدند مذهب بسیار در کار نویسنده است. من توصیه می کنم لحظه ای مناسب برای باز کردن این کتاب را انتخاب کنید، زیرا ما را مجبور می کند تا رفلکس های ما را با توجه به منطق خاص خود براندازیم، اما وقتی که یک نفر خوب است، درمان واقعی است.

مشاهده لینک اصلی
â € ™ II \"من Î ± من، من\" Î ± Ï Î³Î¬ NEOS ± I II من \"من σÎ- ± است. ÎœÎÏƒÎ Ï ‰ Ï Î¹ÏŒ Î§ÏŽÏ \"Î ± ‰ است که من μÎνο μÎσΠ± من\" من ιόνιâ â € حزب II \"دوم ξÎμκινάÎμι پوشه € ιών Î · من € Ï € ï »íšŒì · من\" من ... من ‰ Ï Î¿Î¼ÎÏ \"من · باشد. درجه \"من ‰ Ï Î¹ÏŒ من\" من ... من من \"من Î ± من ... من\" من من من من من من ± · Î ± Ï Ï € € ï »íšŒì · من\" من ... من ± Î³Î½ÏŽÏƒÏ \"من\" من ± Î ± Î'άκΠ± ÏŽÎ'Î · من Î¹Ï Î³ÎºÎ¬Ï \"Îμινά Î¼Î¿Î½Î¿Ï Î'Ï\" من Î ± من ... من \"من\" من ... Î²Î¹Î²Î Î¼Î¹Î¿Ï ... â € | Τι CD Î ± Ï Î ± ιβώÏ، Î من، من؛ Î'Ï Î ± Î »من» من Î ± من \"من · من، من Î ± Ï † ÎμιοκÏ\" دوم، ΜΠمن، من μβοΠ»Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ، من ±\" من · من € Î ± Î Î¤ÏŒÏ Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï · Î ± من \"من ± Ï € ίÎμσΠ· من، من € پوشه IOE ‰ Ï € ικοί من\" ίμονÎμÏ، من \"من ± من ... من ... من Î³Î³Ï † Î ±؛ ÎŠÏƒÏ ‰ من، من »Î ± من ... من\" من Î ± Î، οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ من، من ± من \"من € من\" من ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï ± من ... من \"C، AU € Ï Ï ‰ € IOE νο μÎσΠ± من\" من من من Î ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï polvihousut ήκΠ± ... Î¼Î²Î¿Î Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Ï Î ± ï Î ± Î »من» من ικî®. ... Î½Î¬Î½Ï من \"من · NEOS μόνο\" من من † οβίÎμÏ، \"من Î ± Î ± Ï † E | ¬ ÎμιÎμÏ، Î ± من\" من من ... من، من † ικοί من \"من ÎμÎ½ÏŒÏ Ï Ï € ιÎ'ιΠ± من\" من من ... من ... من Î³Î³Ï † Î ±. άÎ'Î ‰ من، من · E است که من \"ή من من ± Ï † ή من\" من ... ÎšÎ¬Ï † Î ±، این است که من ± \"ισμÎνΠ· ¹ من ... من € βοΠ»من من، من € Î ± λ Î¿Î³Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Î ± من، من ÎμÎ½Î¿Ï II، I ± من \"ÏŒÎ³Ï branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Î ± ¹ Ï € Î ± Î ± Ï Î® σÎ- ÎœÎ Ï † Î ± من \"من ± کنم من ‡ ÎμÎ'όν ± من\" من \"من · σκΠνικό، μÎσΠΠ± Ï € άι Î¼Î¹Î Î¼Î¿Î½ÏŒÏ \"ماشین · Î ± Ï Î¿Î Î¿î³Î¿ νισÏ\" νο من ... من \"من» ή ικών οκίνΠομή. Î ± englanti σάζ ‰ من \"Î¿Î¹Î¿Ï € Ï ‰ من، من ÎšÎ¬Ï † Î ± Ï € III μική من من Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï Ï € ï» Î¬Î²Îμι Î ± ¿من »Î¿ÎºÎ» من · ώσÎμι من \"من Ï € Î من\" من · من، من ... γκÎμÎºÏ Î¹Î¼ÎνΠ· من · من \"من ± Ï Î¿Î½ κÎμίμÎμνο من \"من · من، من ΤόÏ\" من من · من، من \"ÎμιώνÎμι\" من · من ΡÎ'Î | Π˹éÒ 297. من \" Î ± μÎνΠÎμκÎμί من \"من» ÎμιώνÎμι من من ± \"من Î ± من\" من ... من من · Î ± من \"من Î ± من ... من\" άι فرم βιβÎ. Οι سپتامبر όμÎμνÎμÏ، ΡÎ'Î | ΠίÎ'ÎμÏ Î¿Î ÏƒÎ¯Î¶Î¿Î½Ï \"من ± من\" من ± کنم من Î³Î¬Î¼Ï ÎºÎ¯Ï † Î ± Ï € ΠήκÎμ این است که من Ï € Î فرنکل ± ικό \"°\" من € من \"من\" و ... ÎšÎ¬Ï † Ï Î ± ¹ \"\" ماشین θάνΠمن \"من\" من ... من \"من ... من\" من »Î ± Î¼Î¹Î¿Ï ... â € | ÎœÎσΠفراتر از\" من \"است که من این است که من € Î ± ÎμÎμινÎμ Î · Î¼Î¹Ï \"من» من، ιμοκΠμÎνΠ± من \"من ... من من οσÎ'ίÎ'Îμι μιΠ± Ï Ï € € ï» Îον من · من \"من ±، ± Î من، من € Î ± Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من \"من ‰ من، من ‰ من، ίσÏ\" من من μβΠ± من \"من Î ± Ï ... νÎβΠινÎμ ± κόμΠόμο Î ± کنم من من ... من Î³Î³Ï † Î ± Ï € ï »Î¬Î²Î Î¹Î½Îμ Î ± ΠάÏÎμι من\" من \"من οÏ، â € | Î • Î ± من\" من ± Î »ÎμίÎ'ι این است که من Î ±، Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎœÎ Ï € Î »من ιÎ'ιΠ± من\" من ± Ï ‰ Î½Î¬Î³Î½Ï Î¿Î¯ ± Î Î ± Ï Ï ‰ € Ï ë²ì \"Î ± Ï Î ± Î ± μÎμνόμÎμνο ικών άζÎμι\" من Î ± Ï € ÏŒÏÎμιÏ، ‰ من \"من Î ± Î ± ‰ σάζ من\" νοικιΠII I ± است که من ... من \"من من\" من ± Ï DOGEUR ± â € |. Το Î ± Î ± Ï من \"من\" من ... من ÏŒÎ½Î¿Ï ...، پوشه Î ± Ï ÏŒÏƒÏ ... من \"من من من من\" من ¬ÏƒÎμÎ¹Ï Î ± Ï Î ± â € ~ κΠ† κικόÏ، â € من \"من Î ± من، من Ï † ΠοÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ من، من من من ± Ï ... ÏƒÎ¹Î¬Î¶Î¿Ï ... من \"من ... من، € 회ì\" من، من »من» Î ± ΜΠ€ Ï Î¬Î³Î¼Î Î¯Î½Î¿Î½Ï این است که من Ï ÏƒÎ¯Î³Î¿Ï ...! Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï € οιον من \"من من\" من ± Î²Î®Î¾Î¿Ï ... من من »Î ± من\" من ± Ï € Î ± Ï € ‰ 회ì οίΠ! \"¿ÎºÎ¬Î½Î¿Ï ... Î ± من\" من ± Î ± Î »من 5/5 * °\" فرم βιβΠ½ E | ¬ »من» Î ± 5 ± من \"من άκιΠ± Î ± من ... من\" من \"من · من ¼ ± Î'ική Î ± Î ± ‰ σάζ من\" ή ÎμÎ¼Ï € £ Î³Î¬Î¼Ï ± â € |

مشاهده لینک اصلی
â € œNow آنچه که می تواند من را جذب به این سرزمین ویران شده به غیر از تمایل به ماندن؟ â €\nدر قلعه، قهرمان کافکا به شدت تلاش می کند تا قلعه را که به طور مؤثر و غیر قابل درک است به دست آورد و درک کند. این کتاب به نظر می رسد که یک روز به خانه برگردد تا کشف کند که همه وسایل شما عوض شده اند 5 سانتیمتر به سمت چپ، به استثنای یک قاشق مرطوب تنها. تقریبا همه چیز به نوعی به هم ریخته بود. این کتاب چنان دردناک بود که خواندن آن اغلب من را ناراحت کرد. مغز من خارش دار و خفیف و سفت و سخت است. این دندان ها را روی لبه قرار داد. آن را مانند مادیس از مشتق های متضاد و رنگ بود. این فکری و فیزیکی بود. گفتم، این باعث شد که من خیلی بخندم. به نظر می رسید به تعریف grotesque و نه خوب: comically یا opulsively زشت و یا تحریف شده است. همچنین بسیاری از مترادفهای غریبانه را مشاهده کنید: ناقص، تغییر شکل یافته، ناسازگار، ناسازگاری، پیچ خورده، و نجیب زاده. خط پایین: به نظر من، قلعه مفهومی درخشان بود، اما خواندن واقعی این رمان شدید اغلب از تجربه ی وحشتناکی نیست، همانطور که بدون شک در نظر گرفته شده بود. هرچند من به شدت از این دستیارها علاقه مند بودم:

مشاهده لینک اصلی
من در صفحه 220 (از 380 سالگی) هستم و اگر من قبول نکنم، هنوز به من یک فیریاک می دهد ... این کار کافکا، آنها می گوید، خواندن مهم و ضروری است. به من آن را یک خواب بدبختی (و من از بی خوابی رنج می برند). قسمت هایی از نیمه خاردار وجود دارد که باعث خنده من می شود، اما اکثر صحبت های تخت هستند. از آنچه که من خوانده، می گوید داستان از یک مرد که به زمین می آید به کار و بوروکراسی سلسله مراتب اداری و جلوگیری از آن را از رسیدن به قلعه، صحبت کردن به responsável و انجام کار برای او که استخدام شد. همانطور که در £ لذت بردن از یک کتاب توسط کافکا، @ @ من را تحت تاثیر قرار روانی، ممکن است یک ایده خوب را امتحان کنید به خودم از گرو در اوردن با بازگویی روند، من به عنوان خوانده شده سال های بسیاری وجود دارد و آن لذت می برد. اما در حال حاضر، انجام سرمایه گذاری £ به دلیل به سلیقه £ من هنوز همameias شلیک @ ... در حال حاضر مشخص شده است که این دو ستاره من má خواننده هستم، کتاب à © بد نیست، اما همیشه به یاد داشته باشید که خوب است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قصر


 کتاب موبی دیک
 کتاب انه اید
 کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته
 کتاب سه گانه بارتیمیوس
 کتاب دکامرون
 کتاب افسانه های دگردیسی