کتاب مالون می میرد

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر ثالث - مترجم: سهیل سمی-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

Malone Dies نوشته شده و در سال 1951 به زبان فرانسه منتشر شده و در سال 1956 در ترجمه انگلیسی ساموئل بکت، دومین رمانهای فوری خود پس از جنگ است که در طی آن بکت بعدها به عنوان «محاصره در اتاق ".

Malone می نویسد:" همان چیزی است که من در حال حاضر نام می برم. "در بستر مرگش که زمان را با داستان ها و تجدید نظر داستان ها می گذراند، سخنان سالم او درباره وضعیت او متناقض و متناوب، با جنجالهای روزهای منتهی به حرکت در می آید: بدون ملکه، بدون elegiacs؛ شوخطلبانه، جوانتر، و قادر به خشمگین تر از ملووی پیشینش است. مالون قول می دهد که سکوت کند، اما به عنوان یک داستان نویسی، او غیر قابل تحمیل بیشتر می کند.


خرید کتاب مالون می میرد
جستجوی کتاب مالون می میرد در گودریدز

معرفی کتاب مالون می میرد از نگاه کاربران
این داستان در مورد یک پیرمرد تنبل در بستر مرگ است. به جای انتظار مرگ، او با اختراع داستانها خود را ناراحت می کند. همانطور که او این داستانها را به تصویر می کشد، او را در زندگی خود بازتاب می دهد. گاهی اوقات به نظر می رسد که او داستان زندگی خود را روایت می کند، نه اینکه در مورد یک داستان غم انگیز را بیاموزد. زیبایی آن با عمق زیاد نوشته شده است.

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را در صفحه 100 رها کردم، زمانی که 40 ساله بودم تا آن را تمام کنم و از آن به بعد دوباره سعی نکردم (و فکر نمی کنم من آن را در آینده نزدیک انجام دهم) اما برای من خیلی زیاد است. قسمت هایی از بهترین بکت وجود دارد، اما به طور کلی من نمی توانم شادابی و حس شوخ طبعی شبیه آنها را پیدا کنم. در واقع این یک آزار آهسته است. گریز از کسانی که تاریخ را می سازند.

مشاهده لینک اصلی
ملون یا مک مان یا ساپو یا بکت یا مولوی، در جایی در فضای بین یکپارچگی و فروپاشی، عمل و inertia قرار دارد. صدای بی نظیری از آگاهی خالص بر روی یادآوری و پیش بینی کردن استوار است. این همه قوت و ضعف است. هیچ چیز واقعی تر از هیچ چیز نیست

مشاهده لینک اصلی
در حقیقت، این کتاب به لحاظ ساختاری درخشان است (و ما همچنین می بینیم که الهام ادبی برای دالتون ترمبو برای نوشتن جانی تفنگ خود بود)، اما چیزی که من آن را به اندازه Molloy .

مشاهده لینک اصلی
ÛÛ ÛÛÛ ... ... Û ... Ø Û ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مالون می میرد


 کتاب موبی دیک
 کتاب فاوست
 کتاب شاه لیر
 کتاب آرزوهای بزرگ
 کتاب کوری
 کتاب خانم دلوی