کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات مهتاب - مترجم: تیمور قادری-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

Hailed as one of the worlds supreme masterpieces on the subject of death and dying, The Death of Ivan Ilyich is the story of a worldly careerist, a high court judge who has never given the inevitability of his dying so much as a passing thought. But one day, death announces itself to him, and to his shocked surprise, he is brought face to face with his own mortality.

How, Tolstoy asks, does an unreflective man confront his one and only moment of truth?

This short novel was an artistic culmination of a profound spiritual crisis in Tolstoys life, a nine-year period following the publication of Anna Karenina during which he wrote not a word of fiction.
A thoroughly absorbing and, at times, terrifying glimpse into the abyss of death, it is also a strong testament to the possibility of finding spiritual salvation.


خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ
جستجوی کتاب مرگ ایوان ایلیچ در گودریدز

معرفی کتاب مرگ ایوان ایلیچ از نگاه کاربران
من بین 3.5 تا 4 ستاره قرار دارم â € \"من صادقانه از این آثار را دوست داشتم و برخی از passages بسیار عمیق وجود دارد. من به خصوص رابطه ایوان با Gerasim دوست داشتم. اما در هر دو داستان کوتاه و اعتراف کمی بیش از حد بود.

مشاهده لینک اصلی
در واقع من فقط نیمه اول را برای مرگ ایوان ایلیچ خواندم. اولین تولستوی من و خیلی بیشتر از آنچه که انتظار داشتم قابل دسترسی بود.

مشاهده لینک اصلی
داستان دردناک اما قدرتمند مردی که با مرگ خود مواجه است.

مشاهده لینک اصلی
مرگ ایوان برای من خیلی محکم بود، اما اعتراف بسیار در فکر من برای چند ماه گذشته بود و به اندازه کافی جالب توجه بود، بنابراین اکنون می توانم آقای T را برای آنا کارنینا ببخشمت.

مشاهده لینک اصلی
مپاسانت پس از خواندن مرگ ایوان ایلیچ: من متوجه شدم که همه چیزهایی که در حال حاضر انجام دادم به هیچ وجه نیست و ده جلد من بی ارزش است. من آن را دریافت می کنم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ ایوان ایلیچ


 کتاب دلبند
 کتاب بلندی های بادگیر
 کتاب سرخپوست می رود
 کتاب بارتیمیوس کتاب اول
 کتاب داستان های کوتاه کافکا
 کتاب آناکارنینا