برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

معرفی لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات انجمن کتاب نروژ
 کتاب پی پی جوراب بلند(جلد اول)

کتاب پی پی جوراب بلند(جلد اول)

اثر آسترید لیندگرن از انتشارات قدیانی


 کتاب ایلیاد و اودیسه

کتاب ایلیاد و اودیسه

اثر هومر از انتشارات هرمس


 کتاب اولیس

کتاب اولیس

اثر جیمز جویس از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب همچنان به هیچ وجه

کتاب همچنان به هیچ وجه

اثر ساموئل بکت از انتشارات جامی(مصدق)


 کتاب اسب ها و آدم ها

کتاب اسب ها و آدم ها

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات افق


 کتاب سرخپوست می رود

کتاب سرخپوست می رود

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات یوبان


 کتاب انه اید

کتاب انه اید

اثر ویرژیل از انتشارات مرکز


 کتاب جنگ و صلح (دو جلدی)

کتاب جنگ و صلح (دو جلدی)

اثر لئو تولستوی از انتشارات نیلوفر


 کتاب سرخ و سیاه

کتاب سرخ و سیاه

اثر استاندال از انتشارات مرکز


 کتاب مرگ ایوان ایلیچ

کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات مهتاب