کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات وال - مترجم: رضی هیرمندی-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

مرگ ايوان ايليچ چكيده‌ای از فلسفه‌ی تولستوی و بازتابی از كمال اخلاقيات او پس از تجديدنظرهای فكری عميق است. تولستوی عقيده دارد كه زندگی قهرمان داستان ساده‌ترين، عادی‌ترين و در نتيجه وحشتناك‌ترين نوع زندگی بوده است. زندگی ايوان می‌تواند زندگی هر انسان ديگری باشد و به بيان ديگر بسياری از انسان‌ها شباهت‌های زيادی به او دارند؛


خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ
جستجوی کتاب مرگ ایوان ایلیچ در گودریدز

معرفی کتاب مرگ ایوان ایلیچ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ ایوان ایلیچ


 کتاب پی پی جوراب بلند(جلد اول)
 کتاب ایلیاد و اودیسه
 کتاب اولیس
 کتاب همچنان به هیچ وجه
 کتاب اسب ها و آدم ها
 کتاب سرخپوست می رود