کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات هرمس - مترجم: حمیدرضا آتش برآب-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

مرگ ایوان ایلیچ، نخستین اثر در دورهٔ بازگشت تالستوی است. پس از وقفه‌های تردیدآمیز، تالستوی با این اثر است که توانست شاهکاری دیگر خلق کند. تا جایی که گی دو مو پاسان، داستان نویس مشهور فرانسوی، پس از خواندن ترجمه‌‌اش در یادداشت‌های روزانه‌‌اش می‌نویسد: «خواندن اثر تالستوی مرا به کلی از خودم ناامید کرد. می‌خواستم تک تک آثارم را بسوزانم.»
می‌توان گفت تالستوی با مرگ ایوان ایلیچ به آن نویسنده‌‌ای تبدیل شد که بهترین شرح را در وحشت از مرگ در تاریخ ادبیات نوشته است. به نظر می‌رسد این رمانی باشد انجیلی که این تشویش را ایجاد می‌کند که واقعاً اثر هنری چیست. پرسشی که همواره در ادبیات روس رواج داشته است. این‌ها همه را به این دلیل می‌گویم که در مرگ ایوان ایلیچ هیچ تصویرگری و پرداختی وجود ندارد و اتفاقاً این‌ها عناصری هستند که بدون آن‌ها هیچ هنر بشری وجود نداشته است.
لی سوفسکی دربارهٔ این رمان می‌گوید: «مرگ ایوان ایلیچ با آن پرداخت غیرمعمول تصاویر و آن حقیقت ژرف، و غیبت کامل و مشهود هرگونه شرط گرایی اثری است که در تاریخ ادبیات روسیه مشابهی ندارد.»
بو رنین منتقد بزرگ روس می‌گوید: «مرگ ایوان ایلیچ به مثابهٔ الگویی است برای رئالیسمی تاثیرگذار و حقیقتی پیوسته که بعید است آن را نزد هنرمندان بزرگ هم به آسانی بتوان یافت.»


خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ
جستجوی کتاب مرگ ایوان ایلیچ در گودریدز

معرفی کتاب مرگ ایوان ایلیچ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ ایوان ایلیچ


 کتاب پی پی جوراب بلند(جلد اول)
 کتاب ایلیاد و اودیسه
 کتاب اولیس
 کتاب همچنان به هیچ وجه
 کتاب اسب ها و آدم ها
 کتاب سرخپوست می رود