کتاب مرگ ایوان ایلیچ

اثر لئو تولستوی از انتشارات وال - مترجم: رضی هیرمندی-برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

مرگ ايوان ايليچ چكيده‌ای از فلسفه‌ی تولستوی و بازتابی از كمال اخلاقيات او پس از تجديدنظرهای فكری عميق است. تولستوی عقيده دارد كه زندگی قهرمان داستان ساده‌ترين، عادی‌ترين و در نتيجه وحشتناك‌ترين نوع زندگی بوده است. زندگی ايوان می‌تواند زندگی هر انسان ديگری باشد و به بيان ديگر بسياری از انسان‌ها شباهت‌های زيادی به او دارند؛


خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ
جستجوی کتاب مرگ ایوان ایلیچ در گودریدز

معرفی کتاب مرگ ایوان ایلیچ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ ایوان ایلیچ


 کتاب ایلیاد و اودیسه
 کتاب همچنان به هیچ وجه
 کتاب اسب ها و آدم ها
 کتاب سرخپوست می رود
 کتاب انه اید
 کتاب جنگ و صلح (دو جلدی)